• So sánh, đối chiếu các thông tin khách hàng(thông tin cá nhân, hợp đồng bảo hiểm, hồ sơ y khoa) đã được nhập trên hệ thống với hồ sơ gốc và các quy định của công ty

• Nhập, chỉnh sửa dữ liệu sai về thông tin khách hàng trên hệ thống

*** 8h30 - 17h30 thứ 2 đến thứ 6

***

_Quận 1: 17F, tòa nhà Ruby Tower, số 81-85 Hàm Nghi, Quận 1

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth) *
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job)
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)
Địa chỉ hiện tại (Current Address)
CV của bạn
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển