Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến sáng thứ 7 (8:30 - 17:30)

Mô tả CV:

- Tiếp nhận hồ sơ/chứng từ và phân phát hồ sơ cho khách hàng.

- Lưu giữ và chuyển chứng từ về cho Công ty theo quy định

- Thu phí bảo hiểm từ khách hàng, Tư vấn tài chính theo quy trình và quy định

- Quản lý tiền mặt, việc thu – chi, nộp tiền vào ngân hàng và lập báo cáo hàng ngày, hàng tháng

- Tiếp nhận, giải đáp các yêu cầu, thắc mắc cho khách hàng, Tư vấn tài chính những vấn đề có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, sản phẩm và dịch vụ của Công ty

- Tiếp nhận hồ sơ tham gia làm Tư vấn bảo hiểm

Yêu cầu:

-         Trình độ: Cao đẳng

-         Kỹ năng cần thiết: Thuyết phục và thương lượng

-         Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt ngành dịch vụ khách hàng.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job)
Giới tính (Gender)
Trình độ học vấn (Education)
Bạn biết đến công việc này từ đâu?  *
Nhân viên tuyển dụng (Người giới thiệu)  *
CV của bạn
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Chọn địa phương bạn dự tuyển
Bến Tre
Bình Dương
Đồng Nai
Hải Dương
Kiên Giang
Nộp đơn ứng tuyển